Thaiflood logo

รายชื่อบัญชีที่รับบริจาค

 • บริษัท เอ- ไทม์มีเดีย จำกัด  ชื่อบัญชี “เอ-ไทม์ รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม”
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอโศก บัญชีออมทรัพย์เลขที่
  032-464762-3
 • ศูนย์อาสาฯ มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
  ธ.กรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงการคลัง เลขที่ 068-0-02-3607
 • สำนักนายกรัฐมนตรี
  ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ประเภทออมทรัพย์เลขที่ 067-0-06895-0
 • บัญชีมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 020-2-53333-8 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์
  หรือบริจาคได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสร้าน 7-11 ทุกสาขา
 • มูลนิธิโอเพ่นแคร์เพื่องานอาสาฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ
  ธ.ไทยพาณิชย์ 402-177853-3  
  เว็บไซต์อยู่ที่ http://www.opencare.org/relief/opencare-volunteerfund
 • กรุงเทพมหานคร: บัญชี “กองทุนกรุงเทพมหานครช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
  ธ.กรุงไทย สาขถนนข้าวสาร เลขที่ 027-0-17081-2
 • มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย”
  111-3-90911-5 ลดภาษี ฟรีค่าโอนข้ามเขต
 • กองทัพอากาศ ขอเชิญบริจาคช่วยน้ำท่วม
  ติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทอ.
  โทร 02-534-2096,02-534-1700 ต่อ 15
 • “วุฒิสภาช่วยน้ำท่วม” กรุงไทย/ออมทรัพย์ สาขารัฐสภา
  เลขที่บัญชี 089-0-22222-3
  หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวุฒิสภา 1102
 • สภากาชาดไทย ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ บช.
  “สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย”
  กระแสรายวัน 045-3-04190-6 สอบถาม 1664
 • มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก 
  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ ออมทรัพย์ เลขที่ 020-2-53333-8 หรือ 
  ธ.กสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน
  เลขที่ 082-2-66600-0
 • สำนักนายก: บัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
  สำนักนายกรัฐมนตรี” ธ.กรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ออมทรัพย์
  เลขที่ 067-0-06895-0 ลดหย่อนภาษีได้
 • มูลนิธีโอเพ่นแคร์ (www.opencare.org):
  บัญชี กองทุนร้อยนํ้าใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตลอดลำนํ้ายม
  มูลนิธีโอเพ่นแคร์ ธ.ไทยพาณิชย์ 402-177853-3
 • ArsaThai (พรรคประชาธิปัตย์): มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
  ธ.กรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงการคลัง เลขที่ 068-0-02-3607
 • กรมการศาสนา: บัญชี “สงเคราะห์พระภิกษุสามเณร และผู้ประสบภัย”
  ธ.กรุงไทย เลขที่ 059-1-29006-5 
 • SpringNews TV:  ชื่อบัญชี “ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อผู้ประสบภัย”
  ธ.กรุงเทพ เลขที่ 196-075084-0
 • บริจาคช่วยน้ำท่วมทาง SMS: AIS/DTAC/TrueMove พิมพ์ 3
  ส่ง 4567899 (10 บ/ครั้ง) มอบครอบครัวข่าว 3
 • กทม. บัญชี “กองทุนกรุงเทพมหานครช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
  ธ.กรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร เลขที่ 027-0-17081-2
 • มูลนิธิราชประชา: บัญชี “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์”
  ออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 401-6-36319-9
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:
  บัญชี  “สถาปัตย์รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร
  เลขที่ 088-251250-8 (แจ้งยอดโอนได้ที่ 02-329-8366 คุณภานิดา ผู้มีโชคชัย
  หรือ Email ได้ที่: misspanida@yahoo.com
 • วุฒิสภาช่วยน้ำท่วม บัญชี “วุฒิสภาช่วยน้ำท่วม
  ธ. กรุงไทย สาขารัฐสภา ออมทรัพย์ เลขที่ 089-0-22222-3
  สอบถาม 0-2244-1777-8, 0-2244-1578 หรือสายด่วนวุฒิสภา 1102